Politikalar

Politikalar

KALİTE POLİTİKAMIZ
 • Etik değerlere (*) bağlı bir hizmet anlayışı çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında, güvenilir ve sürekli cevap vererek; müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,
 • Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm çalışanların katılımı ile yenilikleri süreçlerimize uyarlayarak; sürekli iyileştirme anlayışını şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek,
 • Paydaşlarımızla (**) etkin iletişim teknikleri kullanarak hizmet zincirimizde karşılıklı güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
 • Marka imajını ve bilinirliğini korumak,
 • Paydaşlarımızın süreçlerimizde aldıkları rolleri geliştirmek için planlı eğitim faaliyetleri düzenlemek, farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak mesleki ve bireysel gelişmelerini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın memnuniyet ve morallerini yüksek seviyede tutmak,
İSG POLİTİKAMIZ
 • Paydaşlarımız için güvenli tesisler, işletme, çalışma ortamı ve şartları sağlamak,
 • Çalışanlarımız için emniyetli, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları belirlemek için risk önleyici tedbirleri proaktif yaklaşımla planlamak ve gerçekleştirmek,
 • İş kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla, İSG sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek;
 • Belirlenen İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak ve periyodik olarak gözden geçirmelerini yapmak,
 • Teknolojik yenilikleri takip etmek ve yararlanmak,
 • Afet ve acil durumlarda “önce insan hayatı” ilkesi ile müdahale edecek yapılanma oluşturmak,
 • Çalışanlarımızın ISG bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek,
ÇEVRE POLİTİKAMIZ
 • Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek,
 • Atıkları mümkün oldukça kaynağında azaltmak veya geri kazanımını sağlamak,
 • Çevre yönetimi konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için, çevre performansımızı sürekli geliştirmek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Doğal kaynakları verimli kullanmak,
 • Çevre sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak,
BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarını yerine getirmek, etkinliğini sürdürmek ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmek,
 • Yasal şartlar ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamak
 • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek,
 • Bilgi güvenliği için gerekli kaynakları ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken Kalite Yönetimi, Çevre Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Bilgi Güvenliği konularında yasal gereklilikler ve standartlara uymayı taahhüt ederiz.

(*) Etik değerlerimiz: Kanunlara, müşteri ile yapılan anlaşma şartlarına uygun hareket etmek, verilen taahhütleri yerine getirmek.
(**) Paydaşlarımız: Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, alt işverenler